A A+ A++ K K K K

WAŻNE DOKUMENTY

Do pobrania:

 1. DOBRE PRAKTYKI obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki (pdf 1.6 MB)
 2. Notatka Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Osoby ze szczególnymi potrzebami (pdf 869 KB)
 3. ZUS - Informator dla osób z niepełnosprawnością (pdf 906 KB)
 4. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 - Prezentacja (pdf 212 KB)
 5. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (pdf 99 KB)
 6. Vademecum Sprawnie dla niepełnosprawnych (pdf 4475 KB)
 7. XVI FORUM INTEGRACYJNE 2020 E-BOOK (pdf 2128 KB)
 8. Osoby Głuche w Polsce 2020. Wyzwania i Rekomendacje (pdf 1798 KB)
 9. WROCŁAWSKIE STANDARDY DOSTĘPNOŚCI przestrzeni miejskich przestrzenie osiedlowe (pdf 4233 KB)
 10. Słownik dostępności
 11. Pierwsza w Polsce baza miejsc i wydarzeń z pętlą indukcyjną
 12. Obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (pdf 135 KB)
 13. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. (pdf 66 KB)
 14. Pismo do Prezydenta i Premiera ws. dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy OzN i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych (pdf 212 KB)
 15. Stanowisko Europejskiego Forum Niepełnosprawności - Instytucje stają się ogniskami zarażeń i nadużyć (pdf 212 KB)
 16. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 17. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 18. Rekomendacje dla dolnośląskich instytucji kultury dot. zwalniania z opłat za bilety opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 19. SWON - plan wsparcia na rok 2019
 20. Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami
 21. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tekście łatwym do czytania (PDF - 4,6MB)
 22. Statut województwa dolnośląskiego (PDF - 240KB)
 23. Ustawa o samorządzie województwa - tekst jednolity (PDF - 587KB)
 24. Program współpracy samorządu województwa dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi... (PDF - 491KB)
 25. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 (PDF - 3,1MB)
 26. Rządowy projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PDF - 896KB)
 27. Wzór oferty na realizację zadań publicznych (DOC - 280KB)
 28. Dolnośląska strategia integracji społecznej na lata 2014-2020 (PDF - 2,4MB)
 29. Wrocławskie standardy dostępności przestrzeni miejskich. Wersja do konsultacji (PDF - 4,6MB)
 30. Zarządzenie Marszałka 2018_092
 31. Uchwała IV Kongresu (PDF - 406KB)
 32. Postulaty z Konwentu Dolnoślaskiego_23.10.2018 (PDF - 654KB)
 33. Odpowiedź Urzędu Miasta Wrocławia w sprawie dostępności linii tramwajowej nr 3 - 12.02.2016
 34. Rekomendacje NFM - 09.02.2016
 35. Rekomendacje Województwa Dolnośląskiego dot. usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych w projektach realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - grudzień 2015
 36. Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - 30.10.2015

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 004 (parter)
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk