A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - styczeń 2017

1 niedziela

Nowy Rok

2 poniedziałek

Praca bieżąca w urzędzie

3 wtorek

Praca bieżąca w urzędzie

4 środa

Wizyta w Kątach Wrocławskich, spotkanie z przedstawicielami gminnych organizacji pozarządowych

5 czwartek

Praca bieżąca w urzędzie

6 piątek

Trzech Króli

7 sobota

8 niedziela

9 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie

10 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie, spotkania z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych

11 środa

Wizyta na 47. debatach humanistycznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

12 czwartek

Bieżąca praca w urzędzie, spotkania z osobami niepełnosprawnymi

13 piątek

Bieżąca praca w urzędzie

14 sobota

15 niedziela

16 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie, spotkanie z dyrekcją Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

17 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie

18 środa

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

19 czwartek

Wizyta w Gimnazjum w Zagrodnie (kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród uczniów dolnośląskich szkół). Wizyta w Mikoszowie na zaproszenie Stowarzyszenia św. Celestyna - koncert noworoczny.

20 piątek

Bieżąca praca w urzędzie

21 sobota

22 niedziela

23 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie

24 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

25 środa

Briefing prasowy w terenie, bieżąca praca w urzędzie

26 czwartek

Audyt obiektów użyteczności publicznej, w terenie

27 piątek

Bieżąca praca w urzędzie, spotkania z osobami niepełnosprawnymi

28 sobota

29 niedziela

30 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie. Udział w Dolnośląskiej Gali Sportu

31 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie. Spotkanie z wicemarszałkiem Jerzym Michalakiem w sprawie dostępności kolei na Dolnym Śląsku

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk