A A+ A++ K K K K

Opieka wytchnieniowa i usługi asystenckie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Dodano: 6 kwietnia 2021

Fundacja Promyk Słońca realizuje projekt, w ramach którego można otrzymać wsparcie asystenta w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

Rodziców potrzebujących wsparcia asystenta w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszą Fundacją Promyk Słońca: dcwr@promykslonca.pl; tel.: 605 505 825.

Opiekę wytchnieniową prowadzimy w różnych formach, w zależności od potrzeb - w mieszkaniu wytchnieniowym lub miejscu zamieszkania dziecka. Opieka wytchnieniowa jest jednym z elementów kompleksowego modelu wsparcia, który realizujemy w ramach Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Oprócz opieki wytchnieniowej rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności oferujemy stałą opiekę doradcy/terapeuty, który opracuje dla każdej rodziny indywidualny plan wsparcia.

Wsparcie to obejmuje m.in.:

Pomoc tę kierujemy do mieszkańców Województwa dolnośląskiego.

Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Grafika z napisem Opieka wytchnieniowa i usługi asystenckie dla dzieci z niepełnosprawnościami, pod spodem logo Promyk słońca

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk