A A+ A++ K K K K

Nabór wniosków w ramach programu pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Dodano: 11 maja 2021

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:
 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  • w zakresie Modułu I - w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.
  • w zakresie Modułu II - w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
  • w zakresie Modułu I - w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do wojewody)
  • w zakresie Modułu II - w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Szczegóły programu i załączniki na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne?fbclid=IwAR0ssxcJHCGyAwD

Kontakt

Osoby zainteresowane Zaproszenie na spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 004 (parter)
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk