A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - marzec 2017

1 środa

Spotkanie dot. realizacji projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska".

2 czwartek

Bieżąca praca w urzędzie.

3 piątek

Spotkanie dot. organizacji Dolnośląskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie z posłem na Sejm RP Sławomirem Piechotą.

4 sobota

5 niedziela

6 poniedziałek

Spotkanie z przedstawicielami PFRON dot. programu "Stabilne zatrudnienie".

7 wtorek

Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" w Wałbrzychu.

8 środa

Bieżąca praca w urzędzie.

9 czwartek

Spotkanie z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - budowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

10 piątek

Spotkanie dot. programu szkoleń języka migowego.

11 sobota

12 niedziela

13 poniedziałek

L4

14 wtorek

L4

15 środa

L4

16 czwartek

L4

17 piątek

L4

18 sobota

19 niedziela

20 poniedziałek

Spotkanie zewnętrzne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

21 wtorek

Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" w Czernicy.

22 środa

Bieżąca praca w urzędzie.

23 czwartek

Wizyta w Miliczu. Udział w koncercie charytatywnym Milickiego Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

24 piątek

Bieżąca praca w urzędzie.

25 sobota

26 niedziela

27 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie.

28 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie.

29 środa

Udział w gali konkursu "Eko Moda" zorganizowanej przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji.

30 czwartek

Bieżąca praca w urzędzie.

31 piątek

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Centrum Historii Zajezdnia. Udział w Drodze Krzyżowej Osób Niepełnosprawnych - Katedra we Wrocławiu.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk