A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - luty 2021

1 poniedziałek

Praca bieżąca zdalna

2 wtorek

Praca bieżąca w urzędzie, umówione spotkania

3 środa

Praca bieżąca zdalna, udział w telekonferencjach

4 czwartek

Praca bieżąca w urzędzie

5 piątek

Spotkanie w Środzie Śląskiej z przedstawicielami organizacji pozarządowej i samorządu

6 sobota

7 niedziela

8 poniedziałek

Praca bieżąca w biurze

9 wtorek

Praca bieżąca w biurze, umówione spotkania

10 środa

Praca bieżąca zdalna, audyt jednostek samorządu województwa

11 czwartek

Praca bieżąca w biurze, umówione spotkania

12 piątek

Praca bieżąca zdalna, zewnętrzne spotkania

13 sobota

14 niedziela

15 poniedziałek

Praca bieżąca zdalna, telekonferencja, Webinar

16 wtorek

Praca bieżąca w biurze, umówione spotkania

17 środa

Spotkanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, omówienie dostępności

18 czwartek

Praca bieżąca w biurze, umówione spotkania, telekonferencja

19 piątek

Wizyta w Wałbrzychu – spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta, audyt Filharmonii Sudeckiej

20 sobota

21 niedziela

22 poniedziałek

Współprowadzenie szkolenia dot. dostępności instytucji kultury, praca bieżąca zdalna

23 wtorek

Nominacja zespołu ds. dostępności UMWD, praca bieżąca w biurze

24 środa

Audyt w terenie, spotkanie zdalne z przedstawicielami NGO, praca bieżąca zdalna

25 czwartek

Praca bieżąca w biurze, udział w grupie ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami

26 piątek

Udział w Forum dot. deinstytucjonalizacji, praca bieżąca zdalna

27 sobota

28 niedziela

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk