A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - luty 2017

1 środa

Wizyta w Radiu Wrocław - omówienie działań samorządu województwa dolnośląskiego na rzecz osób niepełnosprawnych

2 czwartek

Udział w uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej RPO Ks. Robertowi Sitarkowi. Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" - Legnica.

3 piątek

Bieżąca praca w urzędzie

4 sobota

5 niedziela

6 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie

7 wtorek

Urlop

8 środa

Udział w spotkaniu informacyjnym dot. usług asystenckich, Sektor 3 we Wrocławiu

9 czwartek

Bieżąca praca w urzędzie, udział w grupie sterującej projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”

10 piątek

Udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Miliczu

11 sobota

12 niedziela

13 poniedziałek

Bieżąca praca w urzędzie

14 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie. Udział w obradach komisji konkursowej. Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" w Legnicy.

15 środa

Spotkanie zewnętrzne z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

16 czwartek

Bieżąca praca w urzędzie.

17 piątek

Bieżąca praca w urzędzie.

18 sobota

19 niedziela

20 poniedziałek

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego.

21 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie. Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" w Wołowie.

22 środa

Bieżąca praca w urzędzie.

23 czwartek

Bieżąca praca w urzędzie.

24 piątek

Wizyta i wystąpienie dot. turystyki bez barier na Dolnośląskich Targach Turystycznych. Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" we Wrocławiu.

25 sobota

26 niedziela

27 poniedziałek

Spotkanie z przedstawicielami dolnośląskich organizacji pozarządowych działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

28 wtorek

Bieżąca praca w urzędzie.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk