A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - listopad 2015

 1. 06.11.2015 – spotkanie z Panem Grzegorzem Grablewskim – przedstawicielem BNY Mellon. Miejsce – Wrocław. Spotkanie dotyczy: zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz organizacji wykładów i prezentacji prowadzonych przez osoby niepełnosprawne nt. funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie.
 2. 10.11.2015 – udział w kapitule konkursu „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego”. Miejsce – Wrocław. Konkurs organizowany jest przez Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
 3. 16.11.2015 – Fundacja Aktywizacja. Spotkanie „Trampolina do Kariery. Targi Pracy”. Miejsce – Wrocław. Tematem spotkania będzie kariera i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
 4. 16.11.2015 – udział w uroczystości wręczenia nagrody im. profesora Macieja Lisa. Miejsce – Wrocław.
 5. 19.11.2015 – spotkanie z uczniami szkoły podstawowej w Multikinie Arkady. Miejsce – Wrocław. Spotkanie ma na celu kreowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością oraz przełamanie stereotypów dot. tych osób.
 6. 20.11.2015 – udział w konferencji naukowej: „Każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym seniorem” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Konferencja zorganizowana jest w ramach obchodów 55-lecia Towarzystwa i Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka.
 7. 23.11.2015 – Spotkanie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące jakości usług asystenckich świadczonych w projektach realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Miejsce – Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 8. 24.11.2015 – Konferencja Fundacji „Imago”„Przerwa regeneracyjna dla niepełnosprawnych mieszkańców samorządu i ich rodzin w perspektywie rozwiązań duńskich, niemieckich i norweskich”. Założeniem konferencji jest popularyzacja usług asystenckich i przerwy regeneracyjnej dla rodzin i opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych. Wezmą w niej udział zaproszeni specjaliści z trzech organizacji (duńskiej, niemieckiej i norweskiej), prezentujący samorządowe i pozarządowe modele świadczenia w/w usług.
 9. 27.11.2015 – udział w konferencji Modern Football organizowanej przez Projekt Kibice Razem. Miejsce – Wrocław. Jednym z tematów konferencji jest upowszechnianie udziału kibiców niepełnosprawnych w imprezach masowych (meczach piłki nożnej).
 10. 30.11.2015 – otwarcie ośrodka Caritasu – Domu św. Józefa w Małkowicach. Małkowice. W domu św. Józefa zamieszkują osoby niepełnosprawne.
 11. 30.11.2015 - Wrocławski Dzień Osób Niepełnosprawnych - w ramach obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością nastąpi:
  • wręczenie certyfikatów Wrocław bez Barier;
  • wręczenie nagród w konkursie Organizera;
  • podsumowanie projektu Wrocław dla Wszystkich;
  • Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 004 (parter)
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk