A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - kwiecień 2016

 1. 4 kwietnia 2016 r. - Spotkanie z młodzieżą skupioną w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży ”Boromeo” dot. przełamywania stereotypów wobec niepełnosprawności. Wrocław.
 2. 5 kwietnia 2016 r. - Uczestnictwo w spotkaniu zespołu ds. imprez masowych przy wojewodzie dolnośląskim. Udział osób niepełnosprawnych w imprezach masowych odbywających się na Dolnym Śląsku. Wrocław.
 3. 11 kwietnia 2016 r. - Spotkanie wewnętrzne w sprawie propozycji programu PFRON - partnerstwo dla osób niepełnosprawnych w RPO.
 4. 12 kwietnia 2016 r. - Udział w konferencji organizowanej przez Wydział Obronności i Bezpieczeństwa UMWD w ramach programu "Bezpieczny Dolnoślązak". Wrocław.
 5. 13 kwietnia 2016 r. - Udział w posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 6. 14 kwietnia 2016 r. - Udział w spotkaniu Społecznej Rady Sportu w sprawie udziału osób niepełnosprawnych w sportowych imprezach masowych odbywających się na Dolnym Śląsku. Wrocław.
 7. 14-15 kwietnia 2016 r. - Udział w uroczystości otwarcia i honorowy patronat nad Półfinałem Mistrzostw Polski niewidomych i słabowidzących w strzelectwie z broni pneumatycznej. Strzelnica „Śląska” we Wrocławiu.
 8. 22 kwietnia 2016 r. - Spotkanie doradcze dot. tworzenia i finansowania podmiotów reintegracyjnych przez NGO i JST tj. Kisów, Cisów , Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej. ZAZ Wrocław.
 9. 25 kwietnia 2016 r. - Udział w komisji konkursowej (Wydział Edukacji UMWD).
 10. 26 kwietnia 2016 r. - Spotkanie dotyczące Zatrudnienia Wspomaganego osób z niepełnosprawnością. MPDiON w Miliczu.
 11. 26 kwietnia 2016 r. - Prace z Polskim Radiem nad reportażem o kierunku rozwoju usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Polsce.
 12. 28 kwietnia 2016 r. - Spotkanie z dziećmi i udział w spektaklu w ramach projektu „Pączkowe drzewo z wizytą” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Lubin.
 13. 29 kwietnia 2016 r. - Spotkanie w Urzędzie Statystycznym dot. konferencji „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku”. Wrocław.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 004 (parter)
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk