A A+ A++ K K K K

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Dodano: 20 stycznia 2022

W środę 19 stycznia Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami spotkał się z niepełnosprawnymi mieszkańcami Jeleniej Góry w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Gospodarzem spotkania był prezes KSON Stanisław Schubert. Omówiono wiele spraw związanych m.in.: z dostępnością, usługami wspierającymi niezależne życie, komunikacją kolejową oraz sportem i turystyką. Pojawiło się także bardzo wiele pytań dotyczących pracy samorządu województwa i jego roli we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami mieszkających w regionie Dolnego Śląska.

W tym dniu odbyło się także spotkanie założycielskie Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, na czele którego stanęli: Mariusz Marczak, Wiktor Żuryński i Adam Dąbrowski.

- Wzorem innych ośrodków w Polsce postanowiliśmy także w Jeleniej Góry uruchomić organizację wspierającą osoby z niepełnosprawnościami poprzez udział w wydarzeniach sportowych. To będzie piąty klub kibiców niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Dziękuję za przyjazd i obecność Pawłowi Parusowi, który jest prekursorem i założycielem pierwszej tego typu organizacji w Polsce - podsumowuje prezes Karkonoskiego KKN, Mariusz Marczak.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także niezrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Wizyta Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Jeleniej Górze

Kontakt

Osoby zainteresowane Zaproszenie na spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk