A A+ A++ K K K K

PLAN SPOTKAŃ I WIZYT - grudzień 2015

 1. 03.12.2015 – Spotkanie NGO'sów zainteresowanych realizacją usług asystenckich.
  Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pod patronatem Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych ma na celu omówienie zagadnień związanych z asystenturą i sporządzenie rekomendacji do Ministerstwa Rozwoju dla regionalnych programów operacyjnych w obszarze usług asystenckich.
 2. 4 grudnia 2015 - Udział w Gali konkursu dot. działań organizacji pozarządowych w obszarach wspierania środowiska osób z niepełnosprawnością w powiecie wrocławskim. Galowice.
 3. 7 grudnia 2015 godz. 11:00
  Warsztaty w Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie w ramach projektu rządowego "Razem przyjemniej i bezpieczniej w G1" połączone z obchodami Dnia Osób Niepełnoprawnych. Zaproszenie
 4. 10 grudnia - wizyta w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.
  Omówienie sytuacji osób niepełnosprawnych w zachodnich rejonach Dolnego Śląska.
 5. 11 grudnia - Spotkanie ramach organizowanego Dnia Praw Człowieka. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich.
  Spotkanie ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością i propagowanie idei tolerancji i empatii.
 6. 15 grudnia - Spotkanie związane z programem „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. UMWD przy ul. Mazowieckiej 17.
 7. 21 grudnia - Pierwsze posiedzenie i wręczenie nominacji dla członków Społecznej Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z udziałem Marszałka i mediów.
 8. 22 grudnia - Wizyta świąteczna w ośrodkach w Świebodzicach i Wierzbicach.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 004 (parter)
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk