A A+ A++ K K K K

Zaproszenie dla przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych

Dodano: 15 stycznia 2019

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie. Jego celem będą konsultacje w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

Ze wstępną propozycją zadań planowanych do realizacji można się zapoznać na naszej stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni.

Kolejnym punktem spotkania będzie przestawienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Spotkanie może być także płaszczyzną wymiany doświadczeń jego uczestników, zajmujących się na co dzień problematyką projektową, odbędzie się:
25 stycznia 2019 r. (piątek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Walońskiej 3-5.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej organizacji na adres: renata.pedziwiater@dolnyslask.pl.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z wyrażeniem następującej zgody:
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu na spotkanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej konsultacji zadań konkursowych, zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osób fizycznych zgłaszających się na spotkanie konsultacyjno-informacyjne, które odbędzie się 25.01.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na spotkanie i prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej konsultacji zadań konkursowych.
 4. Nie będzie odbiorców Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż do końca 2019 r.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 406
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk