A A+ A++ K K K K

Wystartował projekt Zintegrowani!

Dodano: 14 stycznia 2019

Samorząd województwa wspiera osoby niepełnosprawne. Właśnie ruszył projekt Zintegrowani, który ma na celu wspieranie i ograniczenie wykluczenia społecznego oraz ubóstwa podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych na Dolnym Śląsku. Projekt będzie realizowany w 12 ośrodkach na obszarze całego województwa. Całkowita jego wartość to 13,65 mln zł.

W projekcie Zintegrowani w sumie weźmie udział 732 uczestników. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z dziesięcioma samorządami (powiat głogowski, powiat górowski, powiat jaworski, powiat lwówecki, powiat oleśnicki, powiat średzki, powiat ząbkowicki, miasto Jelenia Góra, miasto Legnica oraz miasto Wrocław).

Dziś wicemarszałek Marcin Krzyżanowski wraz z Andrzejem Jarochem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego spotkali się z grupą wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Środy Śląskiej.

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego była okazją dla młodych ludzi do bliższego poznania kompetencji i zasady funkcjonowania zarówno administracji rządowej w terenie, jak i poszczególnych szczebli administracji samorządowej (wojewódzkiej, powiatowej i gminnej).

- Dolny Śląsk od wielu lat dostrzega potrzebę wspierania integracji społecznej osób niepełnosprawnych, czego efektem jest szereg projektów już zrealizowanych. Dodatkowo dedykujemy jedną z osi priorytetowych w RPO na lata 2014-2020 (osi 9) na włączenie społeczne oraz aktywną integrację – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Projekt obejmuje w sumie realizację 14 działań merytorycznych, w tym 6 o charakterze społecznym, 2 o charakterze zawodowym, 2 o charakterze edukacyjnym i 4 o charakterze zdrowotnym.

- Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia mają uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki mogą zaplanować swoją dalszą drogę zawodową – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

- Zadaniem samorządu jest troska o Waszą przyszłość. Mam nadzieję, że projekt Zintegrowani pomoże Wam w tym i przygotuje do podjęcia w pracy zawodowej – mówił podczas spotkania z młodzieżą Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku WD.

Projekt realizowany będzie do końca listopada 2020 r. Całkowita jego wartość to 13,65 mln zł (85% - Europejski Fundusz Społeczny, 10% budżet Państwa, 5% wkład własny – Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz każdy z partnerów).

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANI

Społeczne: Zawodowe: Edukacyjne: Zdrowotne:

Wystartował projekt Zintegrowani!

Wystartował projekt Zintegrowani!

Wystartował projekt Zintegrowani!

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk