A A+ A++ K K K K

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera organizacje pozarządowe

Dodano: 27 marca 2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz zadań realizowanych przez ngo’sy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dolnośląskie organizacje pozarządowe rekomenduje rozwiązania, których celem jest umożliwienie realizacji zleconych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe pragnę przedstawić propozycje działań możliwych do podjęcia w ramach obowiązujących ram prawnych:

Jednocześnie pragnę poinformować, że w momencie pojawienia się kolejnych rozwiązań, pozwalających na elastyczne realizowanie zadań, zostaniecie Państwo o nich poinformowani.

Grafika z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera organizacje pozarządowe

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk