A A+ A++ K K K K

WAŻNE DOKUMENTY

Do pobrania:

 1. Rekomendacje dla dolnośląskich instytucji kultury dot. zwalniania z opłat za bilety opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 2. SWON - plan wsparcia na rok 2019
 3. Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami
 4. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tekście łatwym do czytania (PDF - 4,6MB)
 5. Statut województwa dolnośląskiego (PDF - 240KB)
 6. Ustawa o samorządzie województwa - tekst jednolity (PDF - 587KB)
 7. Program współpracy samorządu województwa dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi... (PDF - 491KB)
 8. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 (PDF - 3,1MB)
 9. Rządowy projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PDF - 896KB)
 10. Wzór oferty na realizację zadań publicznych (DOC - 280KB)
 11. Dolnośląska strategia integracji społecznej na lata 2014-2020 (PDF - 2,4MB)
 12. Wrocławskie standardy dostępności przestrzeni miejskich. Wersja do konsultacji (PDF - 4,6MB)
 13. Zarządzenie Marszałka 2018_092
 14. Uchwała IV Kongresu (PDF - 406KB)
 15. Postulaty z Konwentu Dolnoślaskiego_23.10.2018 (PDF - 654KB)
 16. Odpowiedź Urzędu Miasta Wrocławia w sprawie dostępności linii tramwajowej nr 3 - 12.02.2016
 17. Rekomendacje NFM - 09.02.2016
 18. Rekomendacje Województwa Dolnośląskiego dot. usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych w projektach realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - grudzień 2015
 19. Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - 30.10.2015

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 406
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk