A A+ A++ K K K K

Spotkanie z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej

Dodano: 26 stycznia 2019

25 lutego z inicjatywy Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka Dolnego Śląska odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej i organizacji aspirujących do założenia tego typu placówek z reprezentacją samorządu województwa dolnośląskiego. Głównym celem tej inicjatywy była wymiana doświadczeń organizatorów ZAZ-ów oraz przedstawienie głównych problemów, z jakimi się borykają w codziennej pracy. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którzy omówili zagadnienia związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami (SODiR).

Uwag zaproszonych gości uważnie wysłuchali: Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami Paweł Parus oraz Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wraz z pracownikami Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych z Bogusławą Kulińską, zastępcą dyrektora na czele. W spotkaniu uczestniczyła także Aleksandra Kondracka, która mówiła o możliwości wsparcia finansowego działalności ZAZ-ów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Podczas spotkania uważnie wysłuchaliśmy postulatów, z jakimi zwrócili się do samorządu województwa dolnośląskiego organizatorzy Zakładów Aktywności Zawodowej. Okazuje się, że podobnie jak w innych obszarach dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnościami zasadniczym problemem jest system orzecznictwa. Sporo mówiono o regulacjach prawnych utrudniających funkcjonowanie ZAZ-ów. Podkreślano także dobrą współpracę samorządu z operatorami tych niezwykle ważnych instytucji. W moim odczuciu takie spotkania są bardzo potrzebne i z pewnością będą kontynuowane - podkreśla Paweł Parus.

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje obecnie 6 Zakładów Aktywności Zawodowej: w Wałbrzychu (2 zakłady), Świerzawie, Jeleniej Górze, Mikoszowie i we Wrocławiu. Placówki te zatrudniają w sumie niemal 300 osób z niepełnosprawnościami. Do tego grona chcą dołączyć wkrótce ośrodki w Dzierżoniowie, Oławie i Szczytnej.

Uczestnicy spotkania siedzą na krzesłach ustawionych w półokrąg, przed nimi na środku siedzi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski i  dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jerzy Komorowski, który przemawia.

Spotkanie z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej

Od lewej na krzesełku siedzi: dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jerzy Komorowski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami Paweł Parus i Bogusława Kulińska - z-ca dyrektora Wydziału ds. osób niepełnosprawnych. Za nimi plansza z wyświetlaną prezentacją.

Spotkanie z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej

 Widok kilkunastu siedzących uczestników spotkania.

Spotkanie z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk