A A+ A++ K K K K

Spotkanie „Wojewódzkiej grupy na rzecz rozwoju usług wspierających niezależne życie”

Dodano: 26 marca 2019

W piątek 29 marca 2019 roku w sali konferencyjnej budynku urzędu marszałkowskiego (I piętro) przy ul. Walońskiej o godz. 11:00. odbędzie się drugie spotkanie „Wojewódzkiej grupy na rzecz rozwoju usług wspierających niezależne życie”.

Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat przyczynia się do rozwoju usług wspierających niezależne życie, zarówno poprzez finansowanie projektów, w ramach których realizowane jest tego typu wsparcie, jak i promocję tej formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Z inicjatywy urzędu marszałkowskiego powstała w tym roku wojewódzka grupa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, chcących wspólnie działać na rzecz rozwoju usług wspierających niezależne życie mieszkańców Dolnego Śląska. W tym samym czasie rozwija się program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dostrzegając istotę wspieranie osób z niepełnosprawnościami zwracam się z propozycją współpracy instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych w ramach wymienionej grupy, która mogłaby przynieść nie tylko wymianę doświadczeń, ale także przyczynić się do racjonalnej alokacji środków dedykowanych realizacji usług wspierających niezależne życie.

Harmonogram spotkania:

Moderatorem spotkania będzie Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds osób z niepełnosprawnościami.

Na białym tle żółty zarys województwa dolnośląskiego z ikonami 4 niepłnosprawności

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk