A A+ A++ K K K K

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 14 lutego 2019

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, finansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Podczas pierwszej części spotkania zostaną omówione założenia konkursu ogłoszonego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r., a także zasad ocen formalnej i merytorycznej ofert.

Do udziału w drugiej części spotkania zachęcamy osoby zainteresowane zadaniem A ogłoszonego konkursu, tj. „Udostępnienie usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej)”. Oprócz omówienia powyższego zagadnienia w kontekście konkursu chcielibyśmy również, aby ta część miała charakter dyskusji, wymiany doświadczeń i była początkiem utworzenia grupy zajmującej się tego rodzaju usługami dla osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2019 r. (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej nr 510 (V piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dobrzyńskiej 21-23.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu z podaniem nazwy reprezentowanej organizacji na adres: kinga.slupska@dolnyslask.pl do dnia 20 lutego 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie tylko jednego przedstawiciela danej organizacji.

Jeśli potrzebują Państwo tłumacza języka migowego, pomocy przy przemieszczaniu się w budynku urzędu, druku powiększonego lub innego wsparcia to prosimy o taką informację w przesłanym zgłoszeniu.

Plan spotkania: Na białym tle żółty zarys województwa dolnośląskiego z literką i w środku z podpisem: Spotkanie dla organizacji pozarządowych w sprawie konkursu 22 lutego 2019 r.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk