A A+ A++ K K K K

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami zarażonych koronawirusem!

Dodano: 23 listopada 2020

Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska wyszedł z inicjatywą wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które są zarażone koronawirusem, a przez to nie mogą liczyć na pomoc asystentów czy rodziny.

Samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu walkę z COVID-19 oraz pomoc osobom bezpośrednio dotkniętym wirusem. Takie wsparcie kierujemy również do osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższych czy opiekunów. Osoby z niepełnosprawnościami w czasach pandemii potrzebują szczególnej uwagi oraz pomocy.

I tak Fundacja Wodna Służba Ratownicza zaangażowała się w świadczenie usług wspierających, które mają na celu wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w szczególności usług asystencji osobistej. Wsparcie obejmuje teren całego województwa dolnośląskiego i dotyczy osób z niepełnosprawnościami z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osób z niepełnosprawnościami, których opiekunowie są dodatni i nie są w stanie sprawować nad nimi opieki. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o powyższych działaniach wśród środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy, aby świadczone usługi docierały do szerokiego kręgu osób i do wszystkich subregionów naszego województwa.

W momencie, gdy pozyskacie Państwo wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami dotkniętych problemem covidu opisanym jak wyżej, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, proszę o przekazanie takiej informacji do Pani Amelii Dymarek – Koordynatora ds. dostępności UMWD, telefon: 517 254 921. Liczę na Państwa zaangażowanie i dziękuję za pomoc.

Kontakt

Osoby zainteresowane Zaproszenie na spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk