A A+ A++ K K K K

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 13 lutego 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
 1. Udostępnienie usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej)
  Cel główny: wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie różnego rodzaju usług umożliwiających pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym;
 2. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami przez sport
  Cel główny: umożliwienie czynnego i regularnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w zajęciach/treningach sportowych wraz z możliwością organizowania turniejów i zawodów, a także uczestnictwo w imprezach sportowych;
 3. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami
  Cel główny: wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w dostępnej przestrzeni publicznej;
 4. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z wyłączeniem organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych (wycieczek, wyjazdów)
  Cel główny: włączenie i wzrost aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym;
 5. Edukacja w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
  Cel główny: kształtowanie pozytywnych postaw oraz uwrażliwianie społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzieży i nauczycieli z dolnośląskich przedszkoli oraz szkół na potrzeby i obecność osób z niepełnosprawnościami w ich otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego konkursu. Nie dopuszcza się łączenia zadań konkursowych w ramach jednej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 6 marca 2019 r., na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Telefon kontaktowy: 71 770 41 49

Do pobrania:
Uchwała z załącznikami
Załącznik nr 1 ogłoszenie o konkursie (DOC 141 KB)
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia (DOC 27 KB)
Oferta (DOC 280 KB)

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 406
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk