A A+ A++ K K K K

„Niezwykła Kraina” w Wołowie pomoże osobom z niepełnosprawnościami

Dodano: 14 września 2020

Ponad 7 milionów złotych kosztowała budowa i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie. W oficjalnym otwarciu placówki uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski i Paweł Wybierała – członek zarządu województwa.

„Niezwykła Kraina” to 3-kondygnacyjny ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawczy zlokalizowany w Wołowie. Znalazły się w nim m.in. placówka edukacyjna, przedszkole integracyjne, a także miejsce na warsztaty zajęciowe i rehabilitację. W ośrodku pomoc w zakresie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych może otrzymać prawie 100 dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami (aktualnie z powodu epidemii koronawirusa będzie tam przebywać ok. 60 osób). Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

- Taki ośrodek był w Wołowie bardzo potrzebny. Dotychczas część osób z niepełnosprawnościami z Wołowa musiała szukać pomocy w innych miastach. Ośrodek jest przeznaczony dla potrzebujących z powiatu wołowskiego, choć już pojawiają się pytania o wolne miejsca napływające z całej Polski – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

O ogromnym znaczeniu tej placówki może świadczyć fakt, że na jej otwarciu pojawiło się liczne grono samorządowców, także tych reprezentujących urząd marszałkowski. Poza marszałkiem i członkiem zarządu byli tak że obecnie Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Bogusława Kulińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Budowa ośrodka dała szansę na profesjonalną opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, możliwość rehabilitacji „na miejscu”, a także wsparcie dla osób sprawujących pieczę nad potrzebującymi.

- Powstanie tego miejsca da możliwość walki z izolacją i wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnościami, a także zapewni nowe miejsca pracy dla mieszkańców powiatu – dodaje Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

Wartość projektu przekracza 7,1 miliona złotych, a dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 sięga 5,8 miliona złotych. Budowa ośrodka została wsparta także środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Marszałek Cezary Przybylski stoi przed budynkiem ośrodka „Niezwykła Kraina” i przemawia za mównicą.

„Niezwykła Kraina” w Wołowie pomoże osobom z niepełnosprawnościami

Przed ośrodkiem „Niezwykła Kraina” cztery osoby pozują do zdjęcia - trzy osoby stoją przy osobie na wózku inwalidzkim. W tle przechodzą zaproszeni goście.

„Niezwykła Kraina” w Wołowie pomoże osobom z niepełnosprawnościami

Sala rehabilitacyjna, kolorowe maty i przyrządy do ćwiczeń.

„Niezwykła Kraina” w Wołowie pomoże osobom z niepełnosprawnościami

Kontakt

Osoby zainteresowane Zaproszenie na spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk