A A+ A++ K K K K

Finał V edycji GaleriON-u

Dodano: 20 września 2018

Kilkaset osób z niepełnosprawnościami z całego Dolnego Śląska wzięło udział w V edycji Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2018, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MOTYL. W tym roku finał składał się z dwóch imprez. Pierwsza, plenerowa odbyła się 16 września w Kamiennej Górze. Dzień później artyści przenieśli się do Jawora, gdzie w kościele Pokoju podczas uroczystego koncertu zachwycili zgromadzonych widzów niezwykłym wykonaniem i aranżacją znanych polskich utworów.

Na koncercie finałowym w Jaworze pojawiła się liczna delegacja samorządu województwa dolnośląskiego: Wanda Gołębiowska - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Bogusława Kulińska - zastępca dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych. Obecni byli także przedstawiciele władz lokalnych: Stanisław Laskowski - starosta powiatu jaworskiego i Emilian Bera - burmistrz miasta Jawora.

Finał GaleriON-u był podsumowaniem kilkumiesięcznych starań niepełnosprawnych artystów, którzy przygotowywali prace: plastyczne, literackie, ceramiczne, teatralne, fotograficzne i muzyczne. Najlepsze z nich zostały zaprezentowane w Kamiennej Górze. - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON jest jedną z wizytówek Dolnego Śląska, stąd też zarząd naszego województwa od wielu lat wspiera finansowo organizację tej imprezy. Przegląd to ogromna szansa dla artystów z niepełnosprawnościami na pokazanie swojego talentu, który często nie jest dostrzegany na co dzień. Warto podkreślić, że dzieła wykonane przez te osoby należy traktować w kategoriach prawdziwej sztuki. Stąd też potrzeba ich prezentacji szerszej grupie odbiorców podczas finałowych imprez. Ogromne ukłony dla prezesa Stowarzyszenia Motyl Jerzego Kamińskiego i jego współpracowników za pomysł, wrażliwość i profesjonalną organizację - podkreśla Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do obejrzenia w szerszej relacji filmowej z koncertu finałowego w Jaworze przygotowanej przez Telewizję Sudecką: https://www.youtube.com/watch?v=dmjw8NcRtRk.

Zapraszamy także na stronę internetową GaleriON-u, na której obejrzeć można najlepsze prace z wszystkich edycji przeglądu: http://galerion.org.

Foto: Paweł Lipnicki

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Finał V edycji GaleriON-u

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk