A A+ A++ K K K K

Miliczanie kochają sport

Dodano: 24 sierpnia 2018

Sport jest jedną z najlepszych dróg do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Przekonują o tym m.in. działania Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które realizuje obecnie dwa projekty związane z aktywnością sportową. Pierwszy to “Futbolowi pasjonaci”, polegający na organizacji przez cały rok systematycznych treningów oraz udziale w różnych turniejach. To właśnie poprzez zawody niepełnosprawni piłkarze mogą skonfrontować swoje umiejętności. Drugi projekt dedykowany jest z kolei tym, którzy sportu z różnych powodów nie mogą lub nie chcą uprawiać, czyli kibicom niepełnosprawnym. “KKN na szlaku” polega na organizacji wyjazdów na imprezy sportowe. Uczestniczą w nim przede wszystkim członkowie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych z Milicza, skupionego przy prężnie działającym stowarzyszeniu.

Idea “futbolowych pasjonatów” zrodziła się, gdy grupa niepełnosprawnych sympatyków piłki nożnej, która systematycznie jeździ na mecze Śląska Wrocław postanowiła spróbować swoich sił na boisku. W 2014 roku zaczęli się spotykać i grać w piłkę. Grupa szybko się rozrosła, czego efektem było powstanie drużyny ”Piłkarski Tryb Życia”, reprezentującej Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych podczas różnych turniejów w całej Polsce.

- Ogromnym wsparciem jest dla nas pomoc MSPDiON, które wspiera nasze działania, kiedy nie możemy skorzystać z dofinansowania, np. na początku każdego roku. Mamy wtedy możliwość korzystania z pomieszczeń ośrodka i użyczania bezpłatnie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Oczywiście realizacja projektów nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie zarządu województwa dolnośląskiego, który kolejny rok pomaga nam od strony finansowej. Z całego serca za tę pomoc dziękujemy. Wielkie ukłony także dla sztabu trenerskiego i piłkarzy Śląska Wrocław, przynajmniej dwa razy w roku uczestniczących w naszych treningach, co jest niezwykle budujące dla moich zawodników - podkreśla Marcin Folmer, koordynator obu projektów, wychowawca i trener drużyny “Piłkarski Tryb Życia”.

Regularne treningi przynoszą wymierne sukcesy. Milicka drużyna w ubiegłym roku wygrała prestiżowy dolnośląski “Turgol” oraz kilka innych turniejów. Udział w zajęciach jest często jedyną formą aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych z całego regionu. Treningi piłkarskie i wyjazdy na imprezy sportowe stwarzają ponadto możliwości spotkania się w większej grupie miłośników futbolu, co pozwala na nawiązanie nowych znajomości czy nawet przyjaźni.

- Samorząd województwa dolnośląskiego z wielką przyjemnością dofinansowuje tego typu zadania. Kreatywność, niesztampowość i zaangażowanie - te cechy wyróżniają milickie projekty futbolowe. Dla osób niepełnosprawnych z tego regionu niezwykle ważne jest to, że mogą uczestniczyć w regularnych treningach, niczym nie różniących się od tych prowadzonych w wyczynowych drużynach. Warto zwrócić uwagę, że Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ma także ofertę dla tych, którzy w piłkę grać nie mogą, czyli przykładowo osób poruszających się na wózkach czy niewidomych. Mogą oni poprzez udział w wyjazdach być aktywnym kibicami i uczestnikami wydarzeń sportowych. Moje obserwacje wskazują na to, że udział w treningach i eskapadach na mecze Śląska rozwija pasje i zainteresowania podopiecznych MSPDiON, co przekłada się na wartości stricte terapeutyczne - podsumowuje Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zarząd województwa przeznaczył w 2018 roku na realizację tych projektów w sumie 47 tysięcy złotych. ”Piłkarski tryb życia” został dofinansowany ze środków województwa dolnośląskiego. Dotacja na zadanie “KKN na szlaku” oparta była głównie na środkach pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Foto: Ni-Fo Marcin Folmer

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Miliczanie kochają sport

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk