A A+ A++ K K K K

O niepełnosprawności podczas Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Dodano: 7 czerwca 2018

Niemal 400 osób i około 150 organizacji pozarządowych z Wrocławia zebrało się w Centrum Sektor 3 przy ul. Legnickiej na II Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kongres wraz z Rafałem Dutkiewiczem, prezydentem Wrocławia otwierał Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego. W grupie branżowej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami uczestniczył z kolei Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Kongres to okazja do spotkań, rozmów i liczymy, że wszyscy, którzy wezmą udział, znajdą coś dla siebie. Chcemy być widoczni w mieście. Robimy dla wrocławian to, czego nie może robić państwo i nie chce robić biznes, bo się nie opłaca – mówi Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas kongresu przygotowano specjalne stoliki edukacyjne, przy których można się dowiedzieć szczegółów związanych np. z mikrograntami, strategią rozwoju współpracy miasta z NGO-sami i grupami dialogu społecznego.

- Z tytułu moich obowiązków najważniejszym panelem był ten dotyczący niepełnosprawności. Okazało się, że jest wiele pytań związanych z konkursami organizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Trudno się dziwić, bowiem wrocławskie organizacje pozarządowe są w tej szczęśliwej sytuacji, że mogą aplikować o środki zarówno w gminie Wrocław, jak i urzędzie marszałkowskim. Bardzo istotne było zapisanie postulatów osób uczestniczących w panelu, gdyż dzięki nim wzbogaciliśmy się o wiedzę z zakresu potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie jestem specjalnie zaskoczony tym, że wiele pytań dotyczyło rozwoju asystentury - komentuje Paweł Parus.

Wiele uwagi poświęcono ponadto komunikacji i wymianie informacji pomiędzy organizacjami oraz zwiększaniu dostępu do kultury. Jedna z potrzeb dotyczyła konieczności zatrudnienia pielęgniarek w szkołach, które mogłyby pomagać osobom z epilepsją czy cukrzycą. Pojawiła się także propozycja powołania oficera ds. dostępności. Panel, umownie nazwany "Za życiem" prowadzili: Beata Hernik, wiceprezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Małgorzata Franczak, wiceprezes Fundacji Eudajmonia i Andrzej Mańkowski, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W roli ekspertów w panelu wystąpili: Paweł Parus, Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds osób niepełnosprawnych i Tomasz Sysło, wrocławski aktywista i artysta.

Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych to coroczna możliwość wymiany doświadczeń i oczekiwań osób z różnych środowisk. Spotykają się na nim przedstawiciele sektora trzeciego i samorządów. Kongres zorganizowali: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Umbrella, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja Eudajmonia. Projekt współfinansowany jest przez gminę Wrocław.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk