A A+ A++ K K K K

Zachęcamy do udziału w Galerionie 2018 - przeglądzie twórczości osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 7 czerwca 2018

Do 15 czerwca 2018 roku można zgłaszać prace plastyczne i literackie, fotografie, prezentacje muzyczne czy małe formy teatralne do V Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2018.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Motyl przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Honorowy patronat nad przeglądem objął Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska.

- Głównym celem Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2018 jest szukanie szczególnie uzdolnionych osób z niepełnosprawnościami oraz promocja wytworów i produkcji artystycznych twórców z terenu Dolnego Śląska. Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów dolnośląskiej strategii integracji społecznej, co podkreślamy nie tylko patronatem nad tym wydarzeniem, ale również wsparciem finansowym - mówi marszałek Cezary Przybylski.

- Osobiście bardzo cenię sztukę i kulturę, którą tworzą i prezentują artyści z niepełnosprawnościami, udowadniający społeczeństwu, że jakiekolwiek dysfunkcje nie są barierą w realizacji ich pasji. Dlatego też chętnie uczestniczę w takich wydarzeniach jak GaleriON, który jest znakomitą okazją do wyrażenia podziwu dla tych twórców i ich talentu. Zarząd województwa dolnośląskiego od wielu lat wspiera finansowo takie inicjatywy, są one niezwykle potrzebne w wymiarze integracji społecznej. Pozwalają kształtować i rozwijać warsztat artystyczny, jak również promować prawdziwe talenty. Artyści swoim przekazem dostarczają nam wiele emocji i wzruszeń, a pozytywna energia dodaje sił i pozwala wspólnie przeżywać wyjątkowe chwile - dodaje Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

15 czerwca mija termin zgłaszania prac i prezentacji. Zainteresowani uczestnicy, samodzielnie lub przy pomocy opiekunów przygotowują reprodukcje swoich prac i występów w formie jpg-ów, plików mp3 lub mp4 i plików tekstowych. Należy do nich załączyć „metkę” z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, tytuł pracy lub występu), danymi opiekuna (adres e-mail, tel.) i placówki. Do przeglądu można zgłosić:
• prace plastyczne (1 praca – reprodukcja w formie JPG),
• fotografie ( 1 – 3 sztuki w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18x27,
• prace literackie własne (wiersz lub proza) - 1 plik tekstowy objętości nie większej niż 1 strona A4,
• prezentacje muzyczne lub wokalne: jeden utwór w pliku MP3 lub mp4, (wokal może być bez akompaniamentu),
• recytacje: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,
• etiudy taneczne (solo, duet, formacja) – jedno nagranie video do 80 sek.,
• małe formy teatralne - zapis fragmentu spektaklu do 150 sek.

Następnym etapem będzie ich ocena i wybór najlepszych prac. Szczegółowy regulamin przeglądu znajduje się na stronie: www.galerion.org.

Podsumowaniem przeglądu będą dwa koncerty galowe, które odbędą się w połowie września w Jaworze i Kamiennej Górze.

- Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i poprzez kulturę i sztukę to jedna z najlepszych dróg do odnajdywania zainteresowań i pasji. Rozumiejąc te potrzeby zarząd województwa dolnośląskiego w pierwszym tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych udzielił dofinansowania na kwotę prawie 120 tys. dla tego rodzaju przedsięwzięć. Kolejne dotacje na organizację imprez i zwiększenie dostępności kultury zostaną rozdysponowane w rozstrzygającym się właśnie drugim konkursie, opartym na środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podsumowuje Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk