A A+ A++ K K K K

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

Dodano: 22 marca 2017

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”. W Urzędzie Gminy Czarnicy pojawili się przedstawiciele urzędu marszałkowskiego - Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Bogusława Kulińska, zastępca Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz koordynatorka z Fundacji Promyk Słońca - Aleksandra Bojo. W roli gospodarza wystąpił wójt gminy Czernica - Włodzimierz Chlebosz. Na spotkanie przybyli pracownicy socjalni działający na co dzień na terenie Czernicy oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy – Krystyna Zaraś.

Oprócz przedstawienia głównych założeń projektu i zachęcenia do aktywnego udziału w jego realizacji, wizyta była także okazją do rozmów o kluczowych potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu wrocławskiego.

- Serdecznie dziękuję wójtowi gminy Czernica, panu Włodzimierzowi Chleboszowi oraz pani Krystynie Zaraś za zainteresowanie projektem „Usługi asystenckie na rzecz osób niepełnosprawnych z obszaru Dolnego Śląska” oraz zorganizowanie spotkania z udziałem pracowników socjalnych. Przebiegło ono w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Cieszymy się, że wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z naszego regionu w jego aktywizacji zawodowej i społecznej jest dla pracowników samorządowych i organizacji pozarządowych ważnym zadaniem, którego rozwoju i kontynuacji wspólnie chcemy się podjąć – podsumowała Bogusława Kulińska.

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

21.03.2017

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

21.03.2017

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

21.03.2017

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

21.03.2017

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

21.03.2017

Wizyta przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Czernicy

21.03.2017

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk