A A+ A++ K K K K

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

Dodano: 16 lutego 2017

We wtorek, 14 lutego w Ośrodku Kibice Razem Miedzi w Legnicy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację „Promyk Słońca” i Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawiciele Promyka Słońca oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

- W Legnicy szukaliśmy zarówno asystentów, jak i osób z niepełnosprawnością, które potrzebują usług asystenckich. Stąd też na spotkaniu nie zabrakło reprezentantów miejscowych organizacji pozarządowych - KKN Miedzi Legnica czy Stowarzyszenia „Otwórz Serce”. Cieszę się, że nasz wspólny projekt ruszył, bowiem wiele osób niepełnosprawnych czeka na uruchomienie tych usług - wyjaśnia pełnomocnik marszałka.

- Było to pierwsze spotkanie informacyjne dla potencjalnych zainteresowanych. Kolejne odbędą się w przyszłym tygodniu: 20 lutego o godz. 12:00 w Wałbrzychu (w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej 48), 21 lutego o godz. 16:00 w Wołowie (w siedzibie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przy ul. Inwalidów Wojennych 26) i 24 lutego o godz. 13:00, dedykowane mieszkańcom powiatu wrocławskiego (w sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego przy ul. Walońskiej 2-5) - dodaje Monika Orzeszyna z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska” ma na celu zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - grudzień 2019 r. W ramach zadania planowana jest realizacja ponad 37 500 godzin usług asystenckich.

Więcej informacji na stronie partnera: https://www.promykslonca.pl.

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

14.02.2017

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk