A A+ A++ K K K K

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Dodano: 9 lutego 2017

Kolejne dolnośląskie ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych odwiedzili pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych - Bogusława Kulińska, z-ca dyrektora wydziału oraz Zbigniew Ligus, główny specjalista. Wizyty te są związane z realizacją zadania samorządu województwa dolnośląskiego, jakim jest sporządzanie dla Wojewody Dolnośląskiego opinii do wniosku o uzyskanie bądź przedłużenie wpisu do rejestru ośrodków. W ostatnich dniach przedstawiciele naszego urzędu mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu: Szpitala Uzdrowiskowego „Wielka Pieniawa” w Polanicy Zdroju, Szpitala Uzdrowiskowego „Jan Kazimierz” w Dusznikach Zdroju, Szpitali Uzdrowiskowych „Polonia” i „Jan Kazimierz” oraz Zakładu Przyrodoleczniczego w Kudowie Zdroju.

- Przegląd bazy dolnośląskich ośrodków, w których prowadzone są turnusy rehabilitacyjne dedykowane osobom niepełnosprawnym utwierdza nas w przekonaniu, jak bardzo zmienia się infrastruktura lecznicza w naszym regionie. Gołym okiem widać, że ośrodki poczyniły ogromne inwestycje w sprzęt, znacznie zwiększając poziom swoich usług. Zdecydowanie polecam kuracjuszom turnusy rehabilitacyjne organizowane w dolnośląskich placówkach - powiedziała Bogusława Kulińska.

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Wizytacja dolnośląskich ośrodków rehabilitacyjnych

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk