A A+ A++ K K K K

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

Dodano: 23 stycznia 2017

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie do integracji i tolerancji były celem spotkania Pawła Parusa - pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych z uczniami Gimnazjum w Zagrodnie. Przeprowadzone warsztaty to efekt zaproszenia wystosowanego przez dyrektora placówki - Bożenę Sienkiewicz i Urząd Gminy w Zagrodnie. Pełnomocnikowi marszałka towarzyszył Michał Fitas - prezes Federacji Kibiców Niepełnosprawnych.

- Spotkania z uczniami dolnośląskich szkół są wizytówką dolnośląskiej strategii budowania integracji społecznej. Przekonanie, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z pasji czy marzeń warto budować nie tylko w świadomości osób nią dotkniętych, ale także wśród społeczności, w której niepełnosprawni na co dzień funkcjonują. Choćby takiej, jak szkoły czy przedszkola - mówi Paweł Parus.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od kilku lat wspiera uwrażliwianie dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na potrzeby i obecność osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu. Dzięki realizacji projektu „Razem w pełni sprawni” oraz późniejszej kontynuacji jego idei odbyło się już ponad sto spotkań w placówkach dydaktycznych na Dolnym Śląsku. W roku 2016 zadanie to realizowały: Fundacja „Pączkowe Drzewo”, Fundacja Edukacji Przedszkolnej i Fundacja „Promyk Słońca”. Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał na ten cel 84 000 złotych.

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

19.01.2017

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

19.01.2017

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

19.01.2017

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

19.01.2017

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

19.01.2017

Wizyta pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych w Zagrodnie

19.01.2017

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk