Koncert noworoczny w Mikoszowie

Dodano: 20 stycznia 2017

W czwartek, 19 stycznia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie odbył się koncert noworoczny, podczas którego swoją twórczość zaprezentowali artyści skupieni wokół Społecznego Ogniska Muzycznego prowadzonego przez Małgorzatę de Haan. W wydarzeniu uczestniczyła delegacja urzędu marszałkowskiego: Paweł Parus - pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych oraz Bogusława Kulińska - z-ca dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych. Koncert był nie tylko okazją do wysłuchania przygotowanego repertuaru, ale także przekazania noworocznych życzeń w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i rozmów o przyszłości tej działającej z rozmachem organizacji.

Stowarzyszenie św. Celestyna jest jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym województwie. W ramach ośrodka funkcjonują: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Międzynarodowy Ośrodek Wolontariatu IBO, Ośrodek Hipoterapii i Dogoterapii oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Koncert noworoczny w Mikoszowie

19.01.2017

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk