A A+ A++ K K K K

Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 8 stycznia 2019

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w celu uzupełnienia składu Rady informujeo możliwości zgłaszania przez wojewodę, organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy), działające na terenie województwa dolnośląskiego kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław. Decyduje data wpływu do urzędu.

W załączeniu: ogłoszenie Marszałka.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk