A A+ A++ K K K K

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dodano: 3 grudnia 2020

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jego celem jest przybliżenie problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby z różnorakimi niepełnosprawnościami. Dzisiejszy dzień jest ponadto okazją do zwiększania świadomości i kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z dysfunkcjami.

Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat wspiera środowisko osób z niepełnosprawnościami. W ramach Departamentu Spraw Społecznych (dyr. Jerzy Komorowski) funkcjonuje Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (dyr. Bogusława Kulińska), w którym pracuje na co dzień 12 osób. Głównymi zadaniami tego działu jest wspieranie i rozliczanie Zakładów Aktywności Zawodowej, organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych oraz dystrybucja środków przeznaczonych na remonty obiektów służących rehabilitacji. W zarządzie województwa za ten obszar odpowiada wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Od 2015 roku w urzędzie marszałkowskim pracuje Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Rolę tę pełni Paweł Parus, na co dzień poruszający się na wózku inwalidzkim. Pełnomocnika powołał Marszałek Dolnego Śląska, Cezary Przybylski, m.in. w celach konsultowania i reprezentowania w sprawach związanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W 2020 roku utworzone przez Departamencie Spraw Społecznych stanowisko Koordynatora ds. Dostępności. Funkcję tę sprawuje Amelia Dymarek. Odpowiada za wdrażanie ustaw o dostępności w urzędzie marszałkowskim oraz jednostkach podległych.

Od wielu lat działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami urzędu marszałkowskiego wspiera Społeczna Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Składa się z 7 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i samorządy. Obecnie przewodniczący rady jest Piotr Kuźniak.

Informacji o działaniach samorządu województwa dolnośląskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami należy szukać na stronach:

Wierzymy, że nasza że codzienna praca na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyni się do poprawy sytuacji środowiska, likwidacji barier oraz przełamania stereotypów. Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami życzymy ogromu determinacji i optymizmu, tak bardzo potrzebnego do rozwiązywania codziennych przeszkód.

Na tle mapy świata 4 kółka z symbolami niepełnosprawności z podpisem na dole 3 grudnia 2020 Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami, po prawej stronie logo Dolny Śląsk.

Kontakt

Osoby zainteresowane Zaproszenie na spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 004 (parter)
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk