A A+ A++ K K K K

Konsultacje zadań konkursowych w 2019 roku

Dodano: 8 stycznia 2019

W związku z planowanym konkursem dotyczącym realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku zwracamy się do przedstawicieli organizacji pozarządowych z prośbą o propozycje tych zadań.

Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami jest dla nas bardzo istotny, stąd też prośba o wspólne zdefiniowanie najważniejszych potrzeb, których rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnorakimi dysfunkcjami.

W ślad za postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi podczas III Dolnośląskiego Konwentu Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych po konsultacjach z pełnomocnikiem marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami proponują realizację następujących zadań:

 1. Usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);
 2. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);
 3. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej);
 4. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach.

Opinie na temat powyższych zadań oraz własne propozycje obszarów niezdefiniowanych w powyższym zestawieniu uprzejmie prosimy wysyłać do wtorku 22 stycznia 2019 roku na adres mailowy: kinga.slupska@dolnyslask.pl.

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 406
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk