A A+ A++ K K K K

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dodano: 3 czerwca 2019

Wśród wielu dolnośląskich ośrodków działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami sporą liczbę stanowią te, które skupiają się na potrzebach i wspieraniu dzieci. Wśród nich znajdują się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach. Z okazji obchodów Dnia Dziecka właśnie w tych placówkach pojawiła się reprezentacja samorządu województwa dolnośląskiego z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim na czele.

Obie wizyty były okazją do złożenia życzeń małym podopiecznym dolnośląskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego przywieźli także upominki dla dzieci. Te odwdzięczyły się pokazami artystycznymi przygotowanymi dla swoich koleżanek i kolegów z okazji Dnia Dziecka. Podczas obu spotkań panowała radosna atmosfera okraszona zabawami i słodkimi poczęstunkami. W Świebodzicach do dzieci przyjechali motocykliści ze Świdnicy, którzy przewozili pociechy po ogrodzie na swoich maszynach. Pojawił się też osioł wykorzystywany na co dzień do onoterapii.

Obie placówki od wielu lat opiekują się dziećmi z głębokimi niepełnosprawnościami. Są dla nich domami, które zapewniają nie tylko opiekę, ale także ofiarowują miłość. W wielu przypadkach zajmują się edukacją swoich podopiecznych. Za wszystkie te działania wielkie uznanie dla kadry pracującej zarówno w wymienionych instytucjach, jak i tych o podobnym profilu znajdujących się w innych dolnośląskich miejscowościach.

Z okazji święta wszystkim dzieciakom z niepełnosprawnościami mieszkającym na Dolnym Śląsku życzymy, aby uśmiech i radość towarzyszyły im każdego dnia.

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Dzień Dziecka w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk