A A+ A++ K K K K

Blisko milion złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

Dodano: 25 stycznia 2019

Konsultacje w sprawie zadań planowanych do konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2019 r. trwały dwa tygodnie. Przez ten czas NGO mogły zgłaszać propozycje zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

- Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

- W ślad za postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi podczas III Dolnośląskiego Konwentu Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami zaproponowaliśmy realizację kilku zadań, o których mogliśmy szeroko dyskutować – mówi pełnomocnik marszałka Paweł Parus.

Proponowane zadania:
 1. Usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);
 2. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);
 3. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej);
 4. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach.

Kolejnym przykładem Samorządu Dolnego Śląska w walce z wykluczeniem społecznym jest trwający konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z rekordową kwotą prawie pół miliona złotych.

Szczegóły na stronie: www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl.

Przy stole konferencyjnym od lewej: Agnieszka Kowol, Bogusława Kulińska, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, który przemawia przez mikrofon, Jerzy Komorowski, Paweł Parus

Blisko milion złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

Na pierwszym planie zaproszeni goście. W oddali pięć osób reprezentujących samorząd województwa dolnośląskiego przy stole konferencyjnym

Blisko milion złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

Po konferencji wywiadu udziela wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

Blisko milion złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 406
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk