A A+ A++ K K K K

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

Dodano: 27 marca 2019

Osobom z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku poprawią się warunki rehabilitacji i dostępność do obiektów jej służących. Wszystko dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którymi dysponuje zarząd województwa. Pieniądze te pomogą wyremontować bądź zmodernizować 11 obiektów prowadzonych przez różne instytucje zajmujące się rehabilitacją społeczną lub zawodową.

Dziś podczas konferencji marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski ogłosili, które obiekty dostaną dofinansowanie na łączną kwotę 4 mln zł. Zadanie dotyczące przyznania dotacji na roboty budowlane obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, realizowane jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Staramy się pomagać osobom z niepełnosprawnościami na różnych płaszczyznach. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspieramy aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz Zakłady Aktywności Zawodowej, a także pomagamy w remontach obiektów rehabilitacyjnych. Chcemy poprawić jakość życia Dolnoślązaków – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Na podstawie opinii komisji oceniającej wnioski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie 11 instytucjom realizującym na Dolnym Śląsku rehabilitację społeczną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.

- Środki finansowe pochodzące z PFRON to łącznie kwota w wysokości 4 mln zł na realizację robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji. Dzięki tym funduszom wiele obiektów będzie bardziej dostępnych, znikną bariery komunikacyjne – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Instytucje, które otrzymały dotacje:

Wszystkie te działania mają za zadanie ułatwić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, korzystnie wpłynąć na ich stan zdrowia i sprawić, aby dane obiekty stały się bardziej dostępne dla nich.

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk